Brief van AEPL "Vrijheid van filosofische overtuiging".

Gepubliceerd op 12/08/2022

Mevrouw de voorzitter van de Europese Commissie

Namens de Association Européenne de la Pensée Libre (AEPL), die welbekend is bij uw diensten, nemen wij contact met u op om een aantal bedenkingen te uiten over het principe zelf van de benoeming van een nieuwe speciale gezant voor bescherming in derde landen van de vrijheid van godsdienst of de vrijheid om niet te geloven.

We merken op dat confessionele kringen intensief hebben gelobbyd met het oog op de benoeming van een nieuwe speciale gezant als opvolger van de heer Christos Stylianides.

Een van de namen die de laatste dagen de ronde doet, wordt geruchtmakend gesteund door de Vaticaanse krant L'Osservatore Romano, die suggereert dat zo'n speciale gezant, indien aangesteld, niet dezelfde prioriteit zou geven aan het beschermen van ongelovigen in derde landen, die ook vervolgd worden in sommige delen van de wereld.

Daar komt nog bij dat het idee om een speciale gezant aan te stellen een doublure is met de richtsnoeren die de Raad Buitenlandse Zaken op 24 juni 2013 heeft aangenomen, waarin wordt bepaald dat de bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging volledig wordt gewaarborgd door de ambassades van de lidstaten en de EU-ambassades in derde landen. Zij zijn daarom beter toegerust om deze taak uit te voeren dan een enkele man of vrouw, om nog maar te zwijgen van de onnodige kosten die dit met zich mee zou brengen, wat als wanbeheer zou kunnen worden gezien.

                  Tony Van der Haegen Guy T'hooft

                   Verantwoordelijke voor de relaties met de voorzitter
met de Europese instellingen

CC . Bjoern Seibert, kabinetschef van mevrouw von der Leyen

  1. Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  2. Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor de dialoog krachtens artikel 17 van het VWEU
  3. Vincent Depaigne

Volgend nieuwsbericht:
Brief van AEPL "Vrouwenvrijheid in Iran".

Gepubliceerd op 24/09/2022

nl_NLNederlands