Brief van AEPL "Vrouwenvrijheid in Iran".

Gepubliceerd op 24/09/2022

Mijnheer de hoge vertegenwoordiger,

De European Free Thought Association, AEPL, wordt geaccrediteerd, geïnformeerd en geraadpleegd door de Europese Commissie krachtens artikel 17 van het VWEU.

Net als vele anderen hebben we de laatste gebeurtenissen in Iran gevolgd en bewonderen we de moed van deze vrouwen die vechten om bevrijd te worden van het juk van een theocratisch regime dat hun vrijheid als mens ernstig ondermijnt.

Zoals je weet hebben veel vrouwen met hun leven betaald omdat ze weigerden zich te conformeren aan de dictaten van een religieuze regering.

Sociale netwerken geven voortdurend nieuws uit Iran door.

De weigering van de vertegenwoordiger van de Iraanse Republiek om geïnterviewd te worden door een CNN-journalist geeft de moed van Iraanse vrouwen wereldwijd zichtbaarheid..

Net als u is AEPL zeer gehecht aan de fundamentele waarden van de Europese Unie.

De tijd is gekomen om onze verontwaardiging te uiten aan de Islamitische Republiek Iran over de wrede en feministische gebeurtenissen die daar momenteel plaatsvinden.

Wij danken u voor uw bemiddeling met Iran met het risico van humanitaire inmenging in overeenstemming met onze ethiek. Hoogachtend, mijnheer de Hoge Vertegenwoordiger.

 

Joël De Decker                                                             Guy T'hooft     

Directeur Voorzitter

 

nl_NLNederlands