Artikel 17 dialoog

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 17) 1. De Unie eerbiedigt en doet geen afbreuk aan de status die kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens het nationale recht in de lidstaten hebben. 2. De Unie eerbiedigt tevens de status die levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties volgens het nationale recht hebben. 3. De Unie erkent hun identiteit en hun specifieke bijdrage en voert een open, transparante en regelmatige dialoog met deze kerken en organisaties.

Van links naar rechts: M. Schinas (Europese Commissie), I. Piperaki (Comalace), O. Karas (Europees Parlement), M. Bauer (FHE), G T'hooft (AEPL), T. Van der Haegen (AEPL).

Dialoog met kerken, religieuze verenigingen of gemeenschappen en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties

Dialoog met

  • kerken, religieuze verenigingen of gemeenschappen en
  • filosofische en niet-confessionele organisaties

maakt een open gedachtewisseling mogelijk tussen de EU-instellingen en belangrijke delen van de Europese samenleving over het EU-beleid. De dialoog werd in het begin van de jaren 1990 door de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, in het leven geroepen en biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan het Europese beleidsvormingsproces. De dialoog valt momenteel onder de verantwoordelijkheid van vicevoorzitter Schinas.

Laatste jaarlijkse bijeenkomst op hoog niveau met niet-confessionele organisaties (2 december 2022)

Vicevoorzitter Schinas was gastheer van de jaarlijkse bijeenkomst op hoog niveau met niet-confessionele organisaties, samen met de eerste vicevoorzitter van het Europees Parlement, Othmar Karas. Het thema van de bijeenkomst van dit jaar was "De impact van de oorlog in Oekraïne op de Europese manier van leven", met negen vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties uit heel Europa. De deelnemers bespraken de gevolgen van de toestroom van Oekraïense vluchtelingen voor het Europese migratie- en asielbeleid, de energiecrisis en de sociale impact daarvan, en de impact van deze kwesties op de Europese architectuur, met name met het oog op toekomstige uitbreidingen van de Europese Unie.

AEPL wordt erkend en regelmatig uitgenodigd door de Europese Commissie om deel te nemen aan dialoogbijeenkomsten.

Voorzitter, Guy T'hooften een van de oprichters, Tony van der HaegenDe laatste vergadering vond plaats op 2 december 2022 in het Berlaymont in Brussel.

Wil je onze acties steunen?

Doneer op de AEPL-rekening

IBAN : BE91 7512 0489 6776
BIC : AXABBE22

nl_NLNederlands