Europese defensie

AEPL wordt geaccrediteerd, geraadpleegd en geïnformeerd door de Europese Commissie over een aantal onderwerpen, met name Europese defensie, in het kader van Art. 17 van het VWEU. Hiervoor is een multidisciplinaire werkgroep opgericht: de GTED, Working Group on European Defence.

Doelstellingen:

- De Het handhaven van de vrede in Europa en het herstellen van de vrede in haar omgeving is een goede weerspiegeling van de ethische eisen die AEPL stelt in haar contacten met de Commissie.
- De meting van geopolitieke invloed van Europa, die haar ethische, humanistische, universalistische en progressieve waarden zo breed mogelijk wil opleggen: Europa onderscheidt zich onder de grootmachten door zijn inspanningen om universele vrede te bevorderen.

Hoe we werken

De GTED voert dagelijks controles uit defensie en de defensie-industrie. De GTED houdt in het bijzonder toezicht op de toepassing van de huidige wetgeving met betrekking tot de defensie en de defensie-industrie en monitoren de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie over en defensie-industrie.

Via de AEPL wil de GTED een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Europese defensiebeleid, door het opstellen van samenvattende documenten en brieven aan de voorzitter van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger en de Europese commissarissen die betrokken zijn bij defensieaangelegenheden en de defensie-industrie.

Deze documenten worden openbaar gemaakt en zijn beschikbaar op de AEPL-website.

Leden van de GTED zullen praten met ambtenaren van de Europese Dienst voor extern optreden en DG CONNECT van de Commissie belast met defensie- en defensie-industriekwesties om het standpunt van AEPL te presenteren en te bespreken. De GTED zal reageren op verzoeken van de ambtenaren die belast zijn met de toepassing van artikel 17.

Le GTED zal actie ondernemen om haar belangen te vertegenwoordigen in het bijzonder aan het Europees Parlement en de Raad.

Wil je onze acties steunen?

Doneer op de AEPL-rekening

IBAN : BE91 7512 0489 6776
BIC : AXABBE22

nl_NLNederlands