Onze doelstellingen

  • Een netwerk van vrijdenkers creëren in Europa, die humanistische waarden delen en actief willen bijdragen aan de opbouw van het Europese project
  • Bevorderen en het vrije denken verdedigen in het bijzonder met de Europese instellingen, overeenkomstig de beginselen van het AEPL-handvest
  • Betrokken raken bij Artikel 17 dialoog van het Verdrag van Lissabon (VWEU) naast andere niet-confessionele filosofische verenigingen en religieuze denominaties
  • Zorg voor scheiding van staat en kerken in de Europese ruimte en het promoten ervan buiten de EU
  • Bevorder een burgermaatschappij waarin communicatie tussen verschillende culturen gebaseerd is op dialoog en wederzijds respect, en om op Europees niveau niet alleen de religieuze en confessionele krachten de vrije teugel te geven
  • Rechten en vrijheden verdedigen en bevorderen verwoord in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
  • Populisme en nationalisme bestrijden die de vrede bedreigen
  • promotenRechtsstaat en grondvrijheden binnen en buiten de EU.

Wil je onze acties steunen?

Doneer op de AEPL-rekening

IBAN : BE91 7512 0489 6776
BIC : AXABBE22

nl_NLNederlands