Digitaal Europa en AI

AEPL wordt geaccrediteerd, geraadpleegd en geïnformeerd door de Europese Commissie over een aantal onderwerpen, in het bijzonder de ethiek van Kunstmatige Intelligentie, in het kader van Art. 17 van het VWEU. Hiervoor is een multidisciplinaire werkgroep opgericht: de GTIA, Artificial Intelligence Working Group.

AEPL is lid vanAlliantie voor Kunstmatige Intelligentie opgericht en geraadpleegd door de Europese Commissie. De IAWG draagt bij aan het werk van de AI Alliance.

Het GTIA beantwoordt verzoeken van ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van art. 17.

Via AEPL heeft het GTIA actief bijgedragen aan de ontwikkeling van AI-ACT, de toekomstige Europese verordening inzake kunstmatige intelligentie, door het opstellen van Standpunten en brieven aan de voorzitter van de Commissie en de Europese commissarissen die betrokken zijn bij het reguleren van kunstmatige intelligentie en, in bredere zin, de toekomst van digitale technologie in de EU.

Deze documenten zijn openbaar en beschikbaar op de AEPL-website.

Daarnaast spraken leden van de IAWG rechtstreeks met DG CONNECT ambtenaren van de Commissie belast met AI-ACT om het standpunt van AEPL te presenteren en te bespreken.

Onze huidige inschatting is dat l'AI-ACT is een goede weerspiegeling van de ethische eisen die we tijdens onze contacten met de Commissie hebben geformuleerd.

We zitten echter pas midden in de wetgevingsprocedure en het zal nog enkele maanden duren voordat de drie Europese instellingen - Commissie, Parlement en Raad van Ministers - het eens zijn over de definitieve tekst.

Bijvoorbeeld politieke discussies vinden plaats over de rol van "gezichtsherkenning" en de definitie van Kunstmatige Intelligentie loopt gevaar.

De IAWG voert dagelijks controles uit de ontwikkeling van het huidige interinstitutionele compromis.

In het geval van een schending van onze ethische vereisten is de GTIA gaat weer lobbyen in het bijzonder aan het Parlement en de Raad.

Pas na de laatste stemmingen en de publicatie van de'AI-ACT in het PublicatiebladAlleen met de steun van de Europese Unie en de EU-lidstaten kan de IWG een eindbeoordeling maken van de resultaten van haar werk van meerdere jaren.

De GTIA controleert ook De wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie voor Digitaal Europa zoals de DMA digital market act, DSA digital services act, CHIPS-ACT, DATA-ACT, etc.

De IWG volgt de wetgeving op met betrekking tot reeds omgezet in nationale wetgeving door de EU-lidstaten, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) en die welke nog zullen volgen.

Ten slotte meet de GTIA geopolitieke invloed van de Europese Unie, die haar ethische en humanistische waarden zo breed mogelijk wil opleggen. Europa is het geweten van de wereld.

Wil je onze acties steunen?

Doneer op de AEPL-rekening

IBAN : BE91 7512 0489 6776
BIC : AXABBE22

nl_NLNederlands