Nationaal Seculier Collectief

Secularisme, de hoeksteen van het republikeinse bouwwerk, het institutionele fundament van individuele vrijheden en gelijke rechten, en de drijvende kracht achter de integratie van burgers van alle afkomst, is vandaag de dag, net als in het verleden, het onmisbare fundament van burgerlijke vrede en nationale eenheid.

De huidige gebeurtenissen in Frankrijk, Europa en daarbuiten tonen aan dat het dringend noodzakelijk is dat onze mensen de fundamentele principes van de Seculiere Republiek herontdekken. Principes die oproepen tot een collectieve inspanning om emancipatie voor iedereen te bereiken, die zich verzetten tegen elke religieuze of dogmatische referentie voor wetten en openbare instellingen en die elk klerikalisme, elk fundamentalisme en elk racisme in de Republiek verwerpen.

Website : Nationaal Seculier Collectief

Wil je onze acties steunen?

Doneer op de AEPL-rekening

IBAN : BE91 7512 0489 6776
BIC : AXABBE22

nl_NLNederlands