AEPL-brief "Onbehoorlijk bestuur van filosofische vrijheden

Gepubliceerd op 04/08/2022

Mevrouw de Voorzitter van het Europees Parlement,

In navolging van de hartelijke ontvangst die u onlangs aan de prelaten van Comece gaf, willen de leiders van de Europese Associatie van Vrije Denken (AEPL) graag de gelegenheid krijgen u te ontmoeten, zodat u de AEPL beter kunt leren kennen. Tegelijkertijd willen we ook graag ons onbegrip met u delen over de administratieve autoriteiten over de toepassing van artikel 17. Uw administratie, die verantwoordelijk is voor het beheer van de art.17 Dialoog, kondigde onlangs aan dat zij verantwoordelijk was voor de Interreligieuze dialoog (sic) terwijl filosofische en niet-confessionele organisaties volledig worden genegeerd. Op dezelfde manier verwijst de vicevoorzitter van het EP, de heer Othmar Karas, die verantwoordelijk is voor de Artikel 17 Dialoog, in zijn toespraken naar filosofische organisaties, terwijl hij systematisch de officiële woordenschat van Artikel 17 weglaat, waarin "filosofische organisaties" worden genoemd. en niet-confessioneel".  Het is waar dat in de presentatie van artikel 17 door het Europees Parlement op zijn website, de titel ook niet-confessionele organisaties weglaat. Kortom, dit drievoudig wanbeheer lijkt ons meer dan een eenvoudige verspreking.

De European Free Thought Association is Europa's grootste niet-confessionele organisatie. Onze leden zijn verspreid over 23 Europese landen, van Portugal tot Polen in het oosten en van Finland tot Italië in het zuiden, en we werken in 6 talen.

Sinds de inwerkingtreding van de Dialoog Art. 17 van het Verdrag van Lissabon TFEU, heeft AEPL deelgenomen aan een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd door zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat AEPL het Europese project sinds haar oprichting in 2007 volledig heeft ondersteund. Een groot aantal leden heeft bijdragen geleverd aan de Conferentie over de toekomst van Europa. Deze waren het onderwerp van een samenvattend document dat we stuurden naar Europees Parlementslid Guy Verhofstadt, de vertegenwoordiger van het EP in het Uitvoerend Comité. Het gaat in het bijzonder over het wetgevend initiatief op communautair niveau, een cruciaal punt voor het EP. We sturen u graag een kopie als bijlage bij deze brief. Er moet ook worden opgemerkt dat AEPL een partner is geweest in twee conferenties georganiseerd door het Europees Parlement, de meest recente was die van 2 maart 2020, gesponsord door Marc Tarabella MEP en getiteld "Europa, land van humanisme - Strijd tegen extremisme".

We kijken uit naar uw antwoord.

Voor de raad van bestuur van AEPL,

 

   Tony Van der Haegen Guy T'hooft

   Hoofd Relaties Voorzitter

   met de Europese instellingen                                                                       

 

Volgend nieuwsbericht:
Brief van AEPL "Vrijheid van filosofische overtuiging".

Gepubliceerd op 12/08/2022

nl_NLNederlands