Brief van AEPL "De noodzakelijke ethiek van kunstmatige intelligentie".

Gepubliceerd op 09/11/2019

Onderwerp: Naar ethische kunstmatige intelligentie.

Brussel, 9 november 2019.

Mevrouw de Voorzitterésident van de Europese Commissie,

Uw visie Europese'Kunstmatige Intelligentie, met de nadruk op ethiek, heeft veel aandacht getrokken.'aandacht van'Europese vereniging voor vrijdenken (AEPL).

L'De European Association of Free Thought wordt regelmatig geïnformeerd en geraadpleegd door haar leden.èdoor de Europese Commissie in het kader van de dialoog, Artikel 17 van het Verdrag van Lissabon (VWEU). C'Het is in deze context dat'zij organiseerdeOp 1 april organiseerden de Europese Commissie en de Europese Commissie gezamenlijk een conferentie over de'Europe Autrement, met de waardevolle hulp van vertegenwoordigers van het Centre Européenen de Stratégie Politique (CESP). L'AEPL wordt erkend als een niet-confessionele organisatie die het Europese project ondersteunt. C'Daarom is het ergès ints'Kunstmatige intelligentie en de ethische kwesties die het oproeptève.

We staan volledig achter de doelstellingen beschreven in de " Ethische richtlijnen voor betrouwbare kunstmatige intelligentie"gepubliceerd in het voorjaar volgend op het werk van de'deskundigen op hoog niveau, opgericht door de Europese Commissie.

Een recente publicatie in Euronews bezorgdèen rechtvaardigt ons schrijven aan jou.
Een groep van'belang, het Centrum voor " Innovatie van gegevens "een uitloper van de Stichting Informatie Technologie en Innovatie (ITIF) Innovatie " gebaseerd op Washington DC y ds nieuweèDe volgende verklaring: " Europa zal achterblijven als het zich richt op ethiek en geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling van AI "

Deze'is niet de eersteèOpnieuw heeft het Centrum voor " Innovatie van gegevens persbericht over dit themaèmij zou het een campagne van'geprogrammeerde invloede.

L'AEPL overweegtèWij zijn van mening dat dit argument niet in het belang is van Europese burgers die zich zorgen maken over hun eigen ethische waarden, in het bijzonder met betrekking tot mensenrechten.'Man. Jouw visie, en in het bijzonder die van'a " Ethiek door ontwerp " bevestigt een ex-ante benadering, waardoor ethische doelstellingen kunnen worden vastgesteld voorafgaand aan technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling, in plaats van achterafèals de feiten bekend zijn.

Binnen het wetgevingskader voor'Kunstmatige intelligentie'Europa heeft de plicht om na te streven wat'het heeft bereikt inèHet beleid van de Groep inzake de bescherming van persoonlijke gegevens is om een voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld.

L'AEPL heeft een werkgroep opgericht om over deze kwesties na te denken.chit de ethiek van'kunstmatige intelligentie. In de tussentijd kijken we ernaar uit om onze bijdrage met u te delen, die zal voortbouwen op het bijgevoegde rapport. We staan tot uw beschikking, en die van uw afdelingen, om eventuele vragen te beantwoorden.

Hoogachtender, mevrouw Présidente, l'Accepteer alstublieft de verzekering van onze hoogste achting.

Claude WACHTELAER, hoogleraars Voorzitter

Tony van der HAEGEN, vice-voorzitters Voorzitter

Bijlage: AEPL-rapport - Europese Unie, digitale overgang, werk, werkgelegenheid en nieuwe solidariteits.

Volgend nieuwsbericht:
Brief van AEPL "Bestuur van Kunstmatige Intelligentie".

Gepubliceerd op 10/06/2020

nl_NLNederlands