Brief van AEPL "Bestuur van Kunstmatige Intelligentie".

Gepubliceerd op 10/06/2020

Mevrouw de voorzitter van de Europese Commissie,

Naar ethische kunstmatige intelligentie.

Jouw Europese visie op Kunstmatige Intelligentie, waarbij ethiek voorop staat, blijft de volle aandacht houden van de Europese Associatie voor Vrije Denken (AEPL).

De European Association of Free Thought wordt regelmatig geïnformeerd en geraadpleegd door de Europese Commissie in het kader van de Dialoog, artikel 17 van het Verdrag van Lissabon (VWEU). AEPL wordt erkend als een niet-confessionele organisatie die het Europese project ondersteunt. Daarom is zij zeer geïnteresseerd in Kunstmatige Intelligentie en de ethische aspecten ervan.

Wij schrijven u over de documenten die uw diensten op 19 februari 2020 hebben gepubliceerd. Onze opmerkingen staan in twee complementaire documenten:

  1. Naar een betere Europese governance van kunstmatige intelligentie.
  2. Commentaar op het "Witboek over kunstmatige intelligentieA European approach based on excellence and trust", "A European strategy for data", "Shaping Europe's digital future: Commission presents data and artificial intelligence strategies".

Wij blijven tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Met de meeste hoogachting, mevrouw de Voorzitter.

                      Tony Van der HAEGEN Claude WACHTELAER

                      Vice-voorzitter Voorzitter

Volgend nieuwsbericht:
AEPL-rapport "Bestuur van AI".

Gepubliceerd op 15/06/2020

nl_NLNederlands