Egale

"DE FRANSE REPUBLIEK WAARBORGT DE VRIJHEID VAN GEWETEN". (WET VAN 1905)

Het doel van EGALE is het promoten en delen van de humanistische en seculiere waarden van de Franse Republiek en haar motto: "Liberté, Égalité, Fraternité".

In de praktijk:

  • EGALE is geaccrediteerd bij de Europese Unie en neemt deel aan dialoogbijeenkomsten met de Europese Commissie en het Parlement (artikel 17 van het Verdrag betreffende de werking van de EU).
  • EGALE steunde de Baby-Loup crèche in haar strijd voor de neutraliteit van de werknemers van de vereniging en ijverde ervoor dat de arbeidswetgeving bedrijven toestond neutraliteit op te leggen in hun interne regels, als ze dit nodig achtten om hun goede werking te garanderen.
  • EGALE is lid van het Nationaal Seculier Collectief en het Europees Seculier Netwerk.
  • EGALE ontwerpt en organiseert cursussen, conferenties, vergaderingen en symposia over secularisme.
  • EGALE wordt voorgezeten door Françoise Laborde, voormalig senator en vicevoorzitter van de Senaatscommissie voor vrouwenrechten.

Website: contact@egale.eu

Wil je onze acties steunen?

Doneer op de AEPL-rekening

IBAN : BE91 7512 0489 6776
BIC : AXABBE22

nl_NLNederlands