AEPL-brief "30 jaar Europese interne markt".

Gepubliceerd op 10/07/2023

Geachte eerste ondervoorzitter van het Europees Parlement,

Geachte heer Karas,

Hartelijk dank voor het organiseren van een seminar als onderdeel van de artikel 17-dialogen op maandag 27 juni 2023 om de 30e verjaardag van de interne markt van de EU te vieren, terug te blikken op wat er is bereikt en vooruit te kijken naar toekomstige ontwikkelingen.

Ondergetekende en enkele andere leden van de Association Européenne de la Pensée Libre (AEPL), een niet-confessionele organisatie, waren aanwezig en voerden het woord.

We hebben benadrukt dat de invloed van deze niet-confessionele organisaties op de verwezenlijkingen en de toekomst van de interne markt vooral merkbaar is op het gebied van het vrije verkeer van personen en diensten en consumentenbescherming.

Meer in het bijzonder heeft onze organisatie AEPL een belangrijke rol gespeeld bij het helpen definiëren of opstellen van de ethiek van het digitale wetgevingskader en recentelijk ook van kunstmatige intelligentie, gebaseerd op de verdediging van het Europees Handvest van de grondrechten en humanisme.

We hebben onze ideeën al gepresenteerd in een uitgebreid document dat is besproken tijdens een seminar dat in 2018 door de Europese Commissie is georganiseerd onder de titel "Een andere kijk op Europa".

We hebben onze ideeën ook toegelicht in onze drie algemene bijdragen (defensie, migratie en bestuur) die op het meertalige platform van de conferentie over de toekomst van de Europese Unie werden geplaatst, die in mei 2022 werd afgesloten, en die ook naar het Europees Parlement werden gestuurd.

We willen graag onze waardering uitspreken voor het feit dat het seminar dat u organiseerde ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de interne markt van de EU enerzijds filosofische en niet-confessionele organisaties en anderzijds kerken en religieuze verenigingen samenbracht.

Hoewel gezegd moet worden dat het aantal sprekers niet evenwichtig was, met slechts één niet-confessionele spreker tegenover zeven religieuze sprekers. En dit ondanks het feit dat secularisme een steeds belangrijker deel van de Europese bevolking vertegenwoordigt, zo niet een meerderheid, dan toch zeker in West-Europa.

Een voor 5 juni 2023 geplande ontmoeting met voorzitter Metsola is helaas op het laatste moment geannuleerd, maar we zouden graag een ontmoeting met u kunnen regelen, als ondervoorzitter die verantwoordelijk is voor de dialogen over artikel 17 van het VWEU, om onze standpunten uiteen te zetten.

We hopen dat u tijd vindt om ons te ontmoeten en we zullen contact opnemen met uw secretariaat.

Eric PARADIS Guy T'HOOFT

Directeur AEPL Voorzitter AEPL

Volgend nieuwsbericht:
Luxemburg Europese bijeenkomst

Op 21/10/2023 - 10:00

nl_NLNederlands